Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.
Ochrana utajovaných informací v ČR
Předmětem je realizace systému k zajištění ochrany utajovaných informací v oblasti personální, administrativní a fyzické bezpečnosti, bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a kryptografickou ochranou v případě, že
- zadavatel má přístup k utajované informaci,
- a je tudíž povinen v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ochranu utajovaných informací zajistit.

Nabídka je koncipována podle požadavků zadavatele tak, aby obsahovala vždy variantu základní a implementační (včetně školení ke zpracování dotazníku a zpracování potřebné dokumentace).

Součástí nabídky může být i školení osob, servis a údržba systému, dále pak periodické audity ověření souladu systému s právními a technickými normami.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one