Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.
Ochrana osobních údajů je v ČR garantována Ústavní listinou základních práv a svobod. 
Základním právním předpisem, upravujícím ochranu osobních údajů je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze vykonává působnost dozorového úřadu pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z mezinárodních smluv, které jsou součástí právního řádu.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one