Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.
Problematika provozování kamerového systému se záznamem je poměrně složitá, a proto je třeba posuzovat každý případ individuálně. Nejasnosti jsou zejména ve výkladu a aplikaci jednotlivých ustanovení zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů. Bohužel negativní úlohu zde sehrávají někteří právníci či poradci, kteří bez hlubší znalosti věci a potřebné specializace doporučují svým klientům mnohdy nesprávné řešení problému. 
Provozování kamerového systému se zařízením, umožňujícím ukládání snímaných obrazových záznamů na záznamové medium je považováno za zpracování osobních údajů.
Zpracováním osobních údajů se rozumí již samotné ukládání na nosiče informací, nikoliv teprve jejich pozdější prohlížení či jiné zpracování. (§ 4 písm. e. zákona č. 101/2000 Sb.)
Předmětem naší nabídky je v první řadě provozovateli kamerového systému se záznamem nabídnout Posouzení způsobu ochrany osobních údajů v kamerovém systému se záznamem a jeho uvedení do souladu se zákonem.

Prvním krokem je vstupní audit, kterým ověříme:
- zda systém podléhá povinnosti registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů
- zda je zpracována požadovaná dokumentace k provozování systému
- zda jsou jednotlivé prvky systému zabezpečeny a systém jako celek provozován v souladu se zákonem.

V případě zjištění nedostatků zpracujeme klientovi individuální návrh řešení problému tak, aby systém odpovídal požadavkům zákona a rovněž splňoval účel, pro který ho klient zamýšlí využívat.
Naše nabídka zahrnuje obecně tyto kroky:

1. Posouzení současného stavu systému. (slouží k ověření shody s požadavky zákona)
2. Příprava a zpracování registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Zpracování provozně bezpečnostní dokumentace, požadované zákonem.
4. Zapracování přijatých opatření do systému. (včetně návrhu nových technologií, HW, SW)
5. Kontrolní a servisní činnost (udržování systému v souladu se zákonem a požadavky klienta)
V praxi nejčastěji zjišťujeme, že není provedena registrace systému na Úřadu pro ochranu osobních údajů, ačkoliv systém podléhá registrační povinnosti. Velmi často pak není zpracována ani základní dokumentace, požadovaná zákonem.
Lze konstatovat, že tyto nedostatky vyplývají převážně z neznalosti. Většina institucí a firem v ČR totiž nemá specializovaného pracovníka, odpovědného za bezpečnost, který by se v problematice ochrany aktiv společnosti a tedy i ochrany informací orientoval a zajistil základní opatření ve vztahu k ochraně osobních údajů.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one