Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.
Několik základních pojmů.

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj.
Správce je povinen
a) stanovit účel, k němuž mají být osobní údaje zpracovány,
b) stanovit prostředky a způsob zpracování osobních údajů,
c) zpracovat pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s tímto zákonem
d) zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny..

Evidencí nebo datovým souborem osobních údajů je jakýkoliv soubor osobních údajů uspořádaný nebo zpřístupnitelný podle společných nebo zvláštních kritérií.
Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky. Zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání ...
Předmětem naší nabídky je
- zjištění aktuálního stavu zpracování osobních údajů v podmínkách zadavatele a
- ověření souladu s právními normami, zejména pak soulad se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen zákon).

Cílem je stávající systém a jeho jednotlivé prvky uvést do souladu s právními, technickými a interními právními normami.

V návaznosti na výsledky prvotních zjištění následují další kroky:
- identifikace zjištěných nedostatků a nesouladu s předpisy,
- analýza rizik (§ 13 zákona) a
- návrh technicko-organizačních opatření.

Výstupem je zpracování dokumentace požadované zákonem tak aby systém byl v souladu s platnou legislativou.

Zároveň je možno zpracovat orientační rozpočet nákladů na pořízení potřebných technologií – počítačů, SW aplikací apod.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one