Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.
Tato oblast je velmi specifická, protože zahrnuje ochranu soukromých osob v běžném životě.
Většina lidí jí nepřikládá téměř žádný praktický význam, protože běžný občan se jen velmi zřídka dostane do situace, kdy je v ohrožení jeho život nebo zdraví. A už jen velmi okrajově dovede uvažovat o nebezpečí úniku a zneužití informací z jeho osobního života.
Bohužel i zde platí, že teprve v reálné situaci zjistíme, že jsme zásady ochrany ochrany zcela podcenili. Jaké to mohou být situace? Stačí například ztráta mobilního telefonu, krádež výpisu z banky nebo osobních dokladů, zanechaných ve vozidle na parkovišti. Značná rizika se v posledních letech objevují při komunikaci na sociálních sítích a při používání internetu.

Proto nabízíme soukromým osobám školení, které je zaměřeno jak zcela obecně, tak i na jednotlivá rizika úniku citlivých informací z osobního života.

Neprovádíme výcvik či školení v oblasti ochrany tělesné integrity osob, ani výcvik bojových umění apod.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one