Na trhu v segmentu bezpečnostních služeb jsme od roku 1998. V počátečních letech jsme provozovali převážně ostrahu objektů a detektivní služby.
V současné době se specializujeme na poradenské služby v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných informací, bezpečnostního vzdělávání v těchto oblastech a poradenství v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Nemáme žádné vize jako být jedničkou na trhu. Naším cílem je poskytovat klientům kvalitní služby, které přispějí k ochraně jejich aktiv. Tento cíli naplňujeme již v současnosti vysoce odbornou kvalitou našich služeb, seriózním jednáním a individuálním přístupem ke každému zájemci o naše služby.

SDA security

Naše společnost poskytuje bezpečnostní poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, utajovaných skutečností a poskytování bezpečnostních služeb - ochrany objektů, osob a informací.
Přidaná hodnota našich služeb spočívá v tom, že nejsme dodavateli bezpečnostních technologií, fyzické ostrahy objektů ani dalších produktů v oblasti fyzické ochrany objektů a osob.
Naše služby tedy nejsou vedeny snahou doporučovat např. technologie či bezpečnostní pracovníky spřátelených firem.
Tato nezávislost na dodavatelích technologií a služeb garantuje klientovi, že naše produkty budou realizovány pouze s ohledem na jeho požadavky a možnosti.
Poskytujeme rovněž bezpečnostní vzdělávání v oblasti ochrany osob, majetku a informací.
Nabízíme vzdělávání formou jednorázových školení nebo kurzů, které poskytujeme VIP, střednímu managementu společností i skupinám zaměstnanců, ale i soukromým osobám.
Vzdělávání je zaměřeno na jednotlivé segmenty bezpečnosti osob, informací a zabezpečení majetku.
+420 603874790
+420 790232705
žlutý pruh.png
Bezpečnost především
Většina z nás si bohužel bezpečnostní rizika jakékoliv lidské činnosti začne uvědomovat až ve chvíli, kdy díky jejich podcenění dojde k ohrožení nebo vzniku škody na majetku, k úniku citlivých informací nebo jiné škodě.
V posledních letech však i u nás stále více osob vnímá, že zajištění bezpečnosti osob, majetku a v neposlední řadě i informací je nedílnou podmínkou nejen úspěšného a efektivního podnikání, ale i osobního života.
Pro ty, kdo se rozhodli ochraně svého majetku, života a zdraví věnovat přiměřenou pozornost, je tu nabídka našich služeb.
Bezpečnost za přiměřenou cenu
Nabídka našich služeb je vedena zásadou, že náklady, vynaložené na bezpečnost musí být přiměřené k požadované úrovni a způsobu zajištění bezpečnosti majetku, osob nebo informací.
Přijatá bezpečnostní opatření nesmí nad nutnou míru omezovat či ztěžovat vlastní činnost firem či osob.
Bezpečnost pro každého
Na rozdíl od prodeje reálného zboží je u prodeje služeb nutno klientovi přiblížit nabízený produkt tak, aby si mohl udělat reálnou představu o jeho přínosu a aby měl jistotu, že naplní jeho očekávání.
Naše společnost proto každému zájemci o konkrétní službu nabízí individuální přístup a bezplatnou konzultaci, takže výsledkem je nabídka přesně splňující požadavky zájemce.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one